ASK MORE

Q: หากเห็นว่าลูกมีแววด้านศิลปะ ควรจะส่งเสริมอย่างไรดี?

A: เมื่อพบว่าลูกมีความสนใจเกี่ยวกับศิลปะ คุณพ่อคุณแม่อาจจะเริ่มต้นจากการทดลอง สร้างประสบการณ์ให้ลูกได้เรียนรู้วิธีการทางศิลปะที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกได้ค้นพบวิธีการใหม่ๆ ในการสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตัวเองได้แบบไม่จำกัด

เรียนรู้ไปพร้อมกับลูก ครั้งหนึ่งคุณพ่อคุณแม่เองก็เคยเป็นเด็กมาก่อน อาจจะต้องเปิดเก๊ะจินตนาการที่เก็บไว้หยิบเอาออกมาใช้ด้วยกันอีกครั้ง เมื่อเห็นงานศิลปะที่ลูกทำขึ้น ให้ลองเปลี่ยนจากการคาดเดาว่าภาพนี้คืออะไร เป็นคำถามว่า หนูอยากบอกอะไรผ่านภาพนี้ ทำไมจึงเลือกใช้สีนี้ ซึ่งจะทำให้ลูกได้ทบทวนตัวเองมากขึ้น ไม่ปิดกั้นความคิดว่าสิ่งใดๆ ต้องเป็นไปตามที่เห็นหรือเป็นไปตามที่ผู้ใหญ่บอกว่าถูกต้องเท่านั้น

ฝึกกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย เปิดโอกาสให้ลูกได้เล่นเลอะเทอะผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะ จะยิ่งทำให้เขาได้เรียนรู้การใช้ร่างกายมากขึ้น ไม่ต้องจำกัดว่าต้องใช้มือเท่านั้นสำหรับวาดภาพอาจลองหาจังหวะดี ๆ ให้ลูกลองใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจุ่มสีแล้ววาดดูบ้างก็ไม่เสียหาย หรือลองให้ลูกได้ปั้นดินเหนียวจริงๆ นอกเหนือจากแป้งโดว์ ซึ่งมีเนื้อที่แตกต่างกัน เพราะนอกจากจะได้ประสบการณ์แปลกใหม่แล้วยังเป็นการฝึกการใช้งานกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ที่สัมพันธ์กับตาด้วย

ให้เวลากับลูก หลายคนมักมองว่าศิลปะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หรือเป็นกิจกรรมเสริมหลังว่างเว้นจากการเรียน แต่ที่จริงแล้ว ศิลปะก็เป็นการเรียนรู้โลกที่สำคัญในทางหนึ่ง ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ลูกได้ใช้เวลากับการทำงานศิลปะอย่างจริงจัง จัดพื้นที่ให้อำนวยต่อการสร้างสรรค์งานอย่างมีสมาธิ โดยมีพ่อแม่คอยดูแลอยู่ใกล้ๆ ย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้ลูกมีทัศนคติที่ดีต่อศิลปะต่อไปในอนาคต

Q: กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก 3 – 6 ขวบ มีอะไรแนะนำบ้าง?

A: กิจกรรมทางศิลปะสำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ขวบนั้น จะเน้นไปที่พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ ของเด็กมากกว่าทักษะทางศิลปะ เพื่อเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือสัมพันธ์กับสายตา เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้นิ้วมือ แขน ไหล่ และส่วนอื่นๆ ของร่างกายสร้างสรรค์ผลงานง่ายๆ อันนำมาซึ่งความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองได้อีกด้วย

การปั้นแป้งโดว์ เป็นกิจกรรมที่สนุกและทำร่วมกันได้ตั้งแต่เริ่มเตรียมแป้ง ระหว่างที่คุณพ่อคุณแม่ต้มแป้งผสมสีก็อาจจะให้ลูกมาคอยเป็นลูกมือ จากนั้นนำแป้งโดว์ที่ได้มาปั้นเป็นรูปร่างต่างๆ ตามใจชอบ หากปั้นแต่แป้งไปนาน ๆ เกิดเริ่มเบื่อก็สามารถเพิ่มเติมวัสดุต่าง ๆ เข้าไปเสริมแต่งได้ตามจินตนาการ

การทำภาพตัดปะ เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักการคัดสรร คัดเลือกรูปร่าง สีสัน จัดหมวดหมู่ จับคู่สิ่งต่าง ๆ จากต่างที่ต่างทางเข้าด้วยกัน กระดาษที่ใช้อาจมาจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร กระดาษเหลือใช้ให้เด็กๆ นำกระดาษชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาติดกาวเข้าด้วยกัน หรือหากมีวัสดุจากธรรมชาติอย่างใบไม้ก้อนกรวดก็สามารถนำมาติดไว้ด้วยได้เช่นกัน นอกจากจะได้เรียนรู้การสร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่เดิมแล้ว ยังทำให้ได้ลองใช้กรรไกรสำหรับเด็กที่จับถนัดมือ ไม่คมจนเกินไป เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือที่ดีมากอีกด้วย

การวาดรูประบายสี เป็นกิจกรรมง่าย ๆ แต่เป็นพื้นฐานสำคัญที่ดีที่จะทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การใช้เส้น การใช้สี การลงน้ำหนัก ฯลฯ ไม่ต้องจำกัดวัสดุที่ใช้ว่าจะต้องเป็นกระดาษและดินสอสีเทียนเท่านั้น ลองให้เด็กๆ ได้ใช้กิ่งไม้วาดเส้นลงบนกระบะทราย หรือใช้สีจากดอกไม้ ผลไม้ ระบายลงบนผืนผ้าก็จะยิ่งเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้เห็นความเป็นไปได้อันไม่รู้จบของศิลปะที่เกิดขึ้นได้มากกว่าเพียงบนหน้ากระดาษ